Maciej Frankiewicz
Kontakt z artyst±
Osoby i instytucje zainteresowane obejrzeniem obrazów, organizacj± ewentualnych wystaw lub sprawami zwi±zanymi z Wierzbnikiem i jego histori± zapraszamy do bezpo¶redniego kontaktu z artyst±.

Nr telefonu: +48 41 274 8538
Tel. komórkowy: +48 517 30 25 30

W sprawach zwi±zanych z ewentualnym wykorzystaniem zdjęć obrazów zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt mailowy: zary(AT)interia.pl