Maciej Frankiewicz
Zakup obrazów
Większo¶ć obrazów prezentowanych na tej stronie można nabyć bezpo¶rednio od artysty. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

Nr telefonu: +48 41 274 8538
Tel. komórkowy: +48 517 30 25 30

W sprawach zwi±zanych z ewentualnym wykorzystaniem zdjęć obrazów zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt mailowy: zary(AT)interia.pl